ABC MASZYN DO SZYCIA - OPISY - OPINIE - TESTY - CIEKAWOSTKI - TECHNOLOGIA - POMOC W NAPRAWIE MASZYN DO SZYCIA strona naprawa

serwismaszyn


serwismaszyn strona naprawa instrukcja maszyny historia forum

serwismaszyn
serwismaszyn

serwismaszyn

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urzšdzenia osobno i powinna zawierać:

1. charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
2. rysunek zewnętrzny
3. wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
4. schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
5. schematy funkcjonowania
6. instrukcję użytkowania
7. instrukcję obsługi
8. instrukcję konserwacji i smarowania
9. instrukcję BHP
10. normatywy remontowe
11. wykaz części zamiennych
12. wykaz części zapasowych
13. wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
14. wykaz załączonych rysunków

źródło: "Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń", Stanisław Legutko. ( Wikipedia )

Dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) nałożyły na pracodawców obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urzšdzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych. Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urzšdzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowane podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. Sprzęt roboczy stanowiący wyposażenie stanowisk pracy nabywany przez pracodawców po tym dniu, powinien spełniać wymagania minimalne określone przepisami w/w rozporządzenia.

 • Wykonanie Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz Dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
  - KONTAKT -


 • powrót >>

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------  serwismaszyn
  serwismaszyn serwismaszyn
  strona główna / serwismaszyn / naprawa maszyn do szycia / przemysłowych / Gdańsk / Sopot / Gdynia / Trójmiasto / województwo pomorskie / maszyny do szycia / instrukcja do maszyn / historia maszyn / maszyny do szycia ,juki / durkopp / maier / czesci do maszyn / producenci maszyn do szycia / pomoc w naprawie maszyny do szycia / kontakt

  Copyright 2004-2008 Gdańsk - desing by baltic